Văn bản pháp luật

 • Quy chế thẩm định hồ sơ đơn yêu cầu cấp lại, sửa đổi, gia hạn, duy trì và chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ Tải file
 • Quy chế thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, hiệu lực từ 31/12/2020 Tải file
 • Bảng tính phí, lệ phí cho các thủ tục liên quan đến nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC Tải file
 • Thông tư 01/2007-TT-BKHCN (bản hợp nhất) hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp Tải file
 • Danh mục các văn bản pháp luật về sở hữu công nghiệp và quyền tác giả (cập nhật tháng 10-2020) Tải file
 • Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi 2009, 2019 (bản hợp nhất) - có mục lục Tải file
 • Bảng phân loại hình Vienna 8 (phiên bản 2020) Tải file
 • Bảng danh mục chung (class-heading) các nhóm trong Nice 11 Tải file
 • Quy chế thẩm định đơn sáng chế Tải file
 • Bảng phân loại quốc tế hàng hóa-dịch vụ Nice 11-2022 (sử dụng để phân nhóm khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu) Tải file
 • Quy chế thẩm định đơn Kiểu dáng công nghiệp Tải file