Văn bản pháp luật

  • Thông tư 01/2007-TT-BKHCN (bản hợp nhất) hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp Tải file
  • Danh mục các văn bản pháp luật về sở hữu công nghiệp và quyền tác giả (cập nhật tháng 10-2020) Tải file
  • Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi 2009, 2019 (bản hợp nhất) - có mục lục Tải file
  • Bảng phân loại hình Vienna 8 (phiên bản 2020) Tải file
  • Bảng danh mục chung (class-heading) các nhóm trong Nice 11 Tải file
  • Quy chế thẩm định đơn sáng chế Tải file
  • Bảng phân loại quốc tế hàng hóa-dịch vụ Nice 11-2020 (sử dụng để phân nhóm khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu) Tải file
  • Quy chế thẩm định đơn Kiểu dáng công nghiệp Tải file