TIẾP TỤC GIẢM 50% LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho cá nhân, doanh nghiệp, mới đây Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28/06/2024 về việc tiếp tục giảm mức thu một số khoản phí và lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thông tư này có hiệu lực từ 01/07/2024 đến hết ngày 31/12/2024.
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại: https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=210534
Riêng trong lĩnh vực Sở hữu công nghiệp, áp dụng mức giảm 50% lệ phí so với Biểu mức thu tại Thông tư số 263/2026/TT-BTC ngày 14/11/2016.
Dưới đây là bảng tính của Nhãn hiệu mà #ANLIS khái quát để Quý Khách có thể tham khảo:

Comment article:

Bài viết liên quan

TIẾP TỤC GIẢM 50% LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho cá nhân, doanh nghiệp, mới đây Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28/06/2024 về việc tiếp...

03.07.2024

HOW LATE THE PATENT CAN BE FILED IN VIETNAM?

Question: Our client would like to file a patent application in Vietnam later, he disclosed his invention last month at an international trade show in the country A. We...

26.05.2024

PATENT FEES IN VIETNAM

Estimating fees for the national phase entry of a PCT patent application in Vietnam involves several components. The fees can vary based on factors such as the number of...

24.05.2024