Anlis tham dự tập huấn về công tác kiểm tra, giám sát về SHTT tại biên giới và cổng dịch vụ công Sở hữu trí tuệ

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 nhằm kịp thời giới thiệu, hướng dẫn các quy định mới về thực thi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, ngày 27 và ngày 28 tháng 9 năm 2023, tại trường Hải quan Việt Nam, Tổng cục Hải quan đã tổ chức chương trình tập huấn về công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa có yêu cầu bảo vệ quyền SHTT cho doanh nghiệp, cá nhân.

Tham dự hội thảo, có cán bộ công chức của Tổng cục hải quan, cán bộ của chi cục hải quan tại các địa phương cũng như chủ sở hữu quyền và đại diện hợp pháp.

Anlis vinh dự nhận được thư mời tham dự hội thảo với tư cách là đại diện hợp pháp của chủ sở hữu quyền.

Anh giay moi

Tại hội thảo, các giảng viên và chuyên gia đã giới thiệu về hệ thống cổng dịch vụ công liên quan đến đơn đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Theo đó, từ ngày 01/11/2023, hệ thống cổng dịch vụ công sẽ đi vào hoạt động chính thức. Các chủ thể quyền cũng như đại diện hợp pháp có thể thực hiện đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên cổng dịch vụ công trực tuyến mà không cần nộp hồ sơ cứng. Đồng thời các cán bộ công chức hải quan cũng có thể thực hiện tìm kiếm, tra cứu cũng như theo dõi các hàng hóa có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong quá trình thực thi, giám sát.

Việc áp dụng cổng dịch vụ công sẽ giúp tinh gọn rất nhiều cho thủ tục hành chính như in ấn, lưu trữ và hỗ trợ việc tra cứu, tìm kiếm được nhanh gọn, chính xác hơn.

Đồng thời, tại Hội thảo, rất nhiều chủ sở hữu quyền cùng như đại diện hợp pháp đã có chia sẻ về cách phân biệt một số hàng thật, hàng xâm phạm quyền để từ đó hỗ trợ các cán bộ hải quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Mặc dù thời gian tập huấn ngắn, nhưng lớp học được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa lý thuyết với thực hành, tư vấn và giải đáp vướng mắc tại chỗ, các đại biểu tham dự hội thảo đã tích cực trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi nghiệp vụ kiểm tra, giám sát hàng hóa có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ với các giảng viên. Qua đó, mọi người có thể vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã lĩnh hội tại Lớp tập huấn vào thực tiễn công tác, nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về quyền sở hữu trí tuệ của công chức Hải quan.

Bình luận bài viết:

Bài viết liên quan

Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu-2023

Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trên cơ sở không sử dụng năm 2023 Nghĩa vụ sử dụng là một trong những nghĩa vụ của...

13.11.2023

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM

Chi phí đăng ký Các khoản phí, lệ phí nhà nước liên quan đến việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam nói riêng và các các...

11.11.2023

Đơn nhãn hiệu sẽ được công khai thông tin ngay khi tiếp nhận kể từ 01/01/2024

Khoản 1a, Điều 110 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2023) quy định: “Đơn đăng ký nhãn hiệu chưa được cơ quan...

29.10.2023